Zlatý vŕšok

Pre farmu Zlatý vŕšok zabezpečilo BIANstudio grafiku a samotný polep auta, grafiku a polep prezentačného predajného stánku a dizajn pre informačnú tabulu.