Obec Očová

Pre obec Očová sme pripravili sériu výstupov v rámci konceptu „priestorový informačný systém“ vrátane grafiky, fotografií a textov pre  mapové panely, informačné tabule, panoramatické tabule. Medzi ďalšie výstupy patrí návrh grafiky, dizajnu a zhotovenie fotografií pre skladacie turistické mapky.