Hontianska Paráda

Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry Hontu. Už niekoľko rokov prispievame k propagácii a zabezpečeniu organizačných služieb festivalu. Pripravujeme grafické návrhy plagátov, propagačných letákov, detailného programu podujatia, bannerov, nálepiek, vstupeniek. Naši fotografi sa zúčastňujú festivalu aj programu a zhotovujú množstvo fotografií, ktoré používame pri našich výstupoch.