GTSystems2

Pre spoločnosť GTSystems2 sme kompletne navrhli  a spracovali grafiku pre veľkoformátový banner s rozmermi  3x3 m. Zabezpečili sme aj prepravu a celkovú montáž banneru v exteriéri pomocou montážnej plošiny.  Našu prácu môžete vidieť pod zámkom v obci Vígľaš.