Obec V.H. Kalinka

Pre obec Vígľašská Huta-Kalinka sme pripravili informačné a mapové panely určené do exteriéru.