OZ Zlatá cesta

Pre občianske združenie Zlatá cesta sme pripravili grafický návrh dizajnu pre propagačný leták.