Obec Podkriváň

Výstupy pre obec Podkriváň zahŕňajú grafické návrhy, vyhotovenie fotografií, spracovanie textov a celkového dizajnu pre informačné panely určené do exteriéru,  mapové panely, panoramatické panely a propagačné letáky.