Obec Detvianska Huta

Pre obec Detvianska Huta sme pripravili grafický dizajn, spracovali text a fotografie pre skladacie informačné letáky,  propagačné postre a exteriérové veľkoformátové informačné tabule.