Logá

Logo je grafická značka alebo emblém používaný komerčnými spoločnosťami, inými organizáciami alebo jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen.

BIANstudio ponúka zákazníkom grafické spracovanie loga podľa jeho predstáv spolu s vyhotovením aj Dizajn manuálu.