Letáky

BIANstudio ponúka grafické návrhy a tlač letákov. Leták je tlačený dokument propagujúci nejaký  výrobok, činnosť, firmu, myšlienku, politickú stranu apod. Jedná sa o neperiodickou tlačovinu, spravidla jednoúčelovo zameranú a napomáha najmä podnikateľom k ich reklame. Formát letáku je zvyčajne veľkosti A4 na 135g lesklom papieri.