Kreatíva

Názov projektu:

Inovatívne spracovanie tradičných ľudových motívov aplikovaných na predmety každodennej potreby

Popis projektu:

Firma BIANstudio s.r.o. a jej prevádzka Bianstudio ukončila realizáciu vlastného inovatívneho, technického a dizajnového riešenia v rôznych oblastiach priemyslu, prinášajúce úžitok pre bežného spotrebiteľa.  Inovovala činnosť firmy o výrobu produktov s vysokou estetickou hodnotou, inšpirovaných tradičnými technikami a vzormi na predmetoch každodennej potreby.

Výsledkom projektu je technická inovácia prevádzky, tvorba a zabezpečenie právnej ochrany pre jedinečné dizajnové návrhy a novú značku MAKOVE, marketingové aktivity, ponuka produktov pre konečného spotrebiteľa sprostredkovaná cez:

www.makove.sk

 

Začiatok realizácie projektu:  9/2020

Ukončenie projektu: 12/2021

 

Ciele a výsledky projektu:

Vytvorenie inovačného výrobného programu, ktorého cieľom je rozvoj firmy a rozšírenie ponuky pracovných miest minimálne o 2 pracovné pozície.

Tento cieľ firma bude zabezpečovať v rámci projektu aktivitami :

- Zabezpečenie technického vybavenia a spotrebného materiálu pre realizáciu inovatívneho programu firmy

- Realizácia marketingových činností na podporu predaja inovatívneho programu firmy

- Príprava a spracovanie návrhov inovatívnej produkcie vrátane ich právnej ochrany

- Príprava, riadenie a informovanie o projekte

 

Finančná podpora:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Integrovaný regionálny operačný program

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch