Kreatíva

Názov projektu:

Inovatívne spracovanie tradičných ľudových motívov aplikovaných na predmety každodennej potreby

 

Popis projektu:

Firma Bian s.r.o. a jej prevádzka Bianstudio realizuje v súčasnosti vlastné inovatívne technické a dizajnové riešenia v rôznych oblastiach priemyslu, prinášajúce úžitok pre bežného spotrebiteľa. Plánuje inovovať činnosť firmy o výrobu s tvorbou produktov s vysokou estetickou hodnotou, inšpirovaných tradičnými technikami a vzormi na predmetoch každodennej potreby.

 

Začiatok realizácie projektu:  9/2020

Ukončenie projektu: 8/2021

 

Ciele a výsledky projektu:

Vytvorenie inovačného výrobného programu, ktorého cieľom je rozvoj firmy a rozšírenie ponuky pracovných miest minimálne o 2 pracovné pozície.

Tento cieľ firma bude zabezpečovať v rámci projektu aktivitami :

- Zabezpečenie technického vybavenia a spotrebného materiálu pre realizáciu inovatívneho programu firmy

- Realizácia marketingových činností na podporu predaja inovatívneho programu firmy

- Príprava a spracovanie návrhov inovatívnej produkcie vrátane ich právnej ochrany

- Príprava, riadenie a informovanie o projekte

 

Finančná podpora:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Integrovaný regionálny operačný program

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch